biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Aktualności Kadry / ZUS

Wróć

Październik 2012


Od września można dokonywać płatności składek ZUS on-line

Od września każdy płatnik może dokonywać płatności składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne bezpośrednio ze strony pue.zus.pl.

Nowy sposób realizacji płatności składkowych ułatwi funkcjonowanie płatnikom zatrudniającym do 100 pracowników i korzystającym z aplikacji e-Płatnik na portalu pue.zus.pl.

Właściwy numer identyfikacji podatkowej

W związku z wymogami wynikającymi z Art. 11 ust. 1-3 Ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ( Dz.U. Nr 269 z 2004r. poz. 2681 ) ze zmianą wprowadzoną Dz.U. Nr 171 z 2011r., poz. 1016 każdy podatnik            ( pracownik, zleceniobiorca, członek zarządu, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o dzieło ) winien złożyć płatnikowi stosowne oświadczenie zawierające właściwy dla takiej osoby numer identyfikatora podatkowego.

Dla osób osiągających przychody tylko z tytułu umowy o pracę, pełnienia funkcji członka zarządu, umowy zlecenia czy umowy o dzieło jest to numer PESEL. Natomiast dla osób które oprócz wyżej wspomnianych przychodów osiągają przychody z działalności gospodarczej, są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług bądź są płatnikami podatku oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ( tj. w przypadku gdy jest się pracodawcą lub zleceniodawcą dla osób prywatnych ) wówczas właściwym  identyfikatorem podatkowym jest numer NIP.

Oświadczenie to jest niezbędne celem uzupełnienia przez płatnika odpowiedniego numeru identyfikatora podatkowego na deklaracji PIT-11 za 2012r.

Zmiany w ustawie o PFRON

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 26a ust.1 pkt 2), miesięczne dofinansowanie z PFRON nie będzie przysługiwało, jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostanie przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Zmiana zacznie obowiązywać od 01.12.2012 r. Nowelizacja usprawni kontrolę czy spełniony jest warunek ubiegania się o dofinansowanie z PFRON, czyli wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych wypłacane są w terminie. W przypadku nie dopełnienia obowiązku założenia konta bankowego przez osobę niepełnosprawną, nie będzie przysługiwało prawo wystąpić do dofinansowania z PFRON już od grudnia tego roku.