biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Aktualności Kadry / ZUS

Wróć

Listopad 2013


Od 1 października zmiana warunków udzielania urlopu wychowawczego.

Z początkiem października weszła w życie zmiana kodeksu pracy dotycząca urlopu wychowawczego. W tym dniu zaczyna również obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie zasad udzielania urlopu wychowawczego.

Zmiana kodeksu pracy ( obowiązująca od 1 października ) polega na:

1) przeznaczeniu po jednym miesiącu (z 36 miesięcy urlopu wychowawczego) do wyłącznego wykorzystania przez każdego z rodziców - prawo do tego jednego miesiąca jest nieprzenoszalne; oznacza to że np. tata nie będzie mógł oddać swojego miesiąca mamie (i odwrotnie),

2) usunięciu przepisu mówiącego o proporcjonalnym obniżaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego, gdy po nabyciu prawa do tego urlopu w danym roku kalendarzowym pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, a następnie powraca w tym samym roku do pracy - w takim przypadku urlop wypoczynkowy nie będzie pomniejszany o czas przebywania na urlopie wychowawczym,

3) długotrwałe, nieprzerwane korzystanie z urlopu wychowawczego nie będzie powodowało przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy, do którego pracownik nabył prawo przed urlopem wychowawczym,

4) podwyższeniu z 3 do 4 miesięcy wymiaru urlopu wychowawczego, który może być wykorzystywany jednocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka,

5) wprowadzeniu możliwości podzielenia urlopu wychowawczego na pięć części – dotychczas możliwe były cztery,

6) określeniu przypadków, w których rodzic ma prawo do urlopu wychowawczego w maksymalnym wymiarze, tj. do 36 miesięcy: gdy drugi rodzic nie żyje, nie przysługuje mu władza rodzicielska albo został tej władzy pozbawiony.

Nowe rozporządzenie z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. poz. 1139) w większości powtarza postanowienia poprzedniego rozporządzenia. W pewnych kwestiach zawiera jednak odmienne uregulowania - te różnice dotyczą:

1) pominięty został przepis, zgodnie z którym pracodawca udziela urlopu wychowawczego po złożeniu przez pracownika wniosku o udzielenie takiego urlopu - byłoby to powtórzenie przepisu art. 186 § 7 Kodeksu pracy,

2) wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego musi zawierać także informację, z ilu części urlopu na dane dziecko dotychczas skorzystano - kontrolowanie liczby wykorzystanych części urlopu wychowawczego ma na celu umożliwienie każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka skorzystania z nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego,

3) wyszczególnienia dokumentów dołączanych do wniosku o urlop wychowawczy w sytuacji, gdy nie jest wymagane dołączanie pisemnego oświadczenia drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku,

4) wymogów formalnych wniosku o urlop wychowawczy składanego przez rodzica lub opiekuna dziecka uprawnionego do wykorzystania pełnego wymiaru urlopu wychowawczego (36 miesięcy).

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl 

Opracowała: B. Karska