biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Aktualności Kadry / ZUS

Wróć

Marzec 2015


Zmiany w umowach zlecenia dla osób ubezpieczonych z KRUS

Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie zmiany w ubezpieczeniu rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS, którzy równolegle z prowadzeniem działalności rolniczej będą wykonywali umowę zlecenia. Mogą oni być podwójnie ubezpieczeni, tj. obowiązkowo jako zleceniobiorcy - w ZUS i na dotychczasowych zasadach - w KRUS.

Z możliwości kontynuowania ubezpieczenia w KRUS skorzystają tylko ci, którzy ze zlecenia osiągną przychód miesięczny nie wyższy niż połowa minimalnej pensji (tj. w 2015 r. - 875 zł).

Rolnicy, którzy przed 1 stycznia 2015 r. otrzymali decyzję o ustaniu rolniczego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem zlecenia i ubezpieczeniem ich z tego tytułu w ZUS, będą mogli powrócić do KRUS, jeśli w ciągu 6 miesięcy złożą stosowny wniosek. Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników może złożyć także rolnik, który został wyłączony z tego ubezpieczenia nawet kilka lat temu, w związku z podleganiem ubezpieczeniu w ZUS z tytułu wykonywania wyżej wymienionych umów. Wniosek taki można złożyć do końca czerwca 2015 r. Przepisy nie wprowadzają innych ograniczeń czasowych.

Źródło: Rzeczpospolita

opracowała Beata Karska

Stawki dofinansowania

Pomimo, że od 1 stycznia wzrosła  płaca minimalna z 1680 zł do 1750 zł brutto, co podwyższyło koszty pracy o 84,53 zł miesięcznie (z 2028,43 zł do 2112,96 zł), dopłaty do pensji pracowników z niepełnosprawnością pozostaną na dotychczasowym poziomie.

 

Stopień niepełnosprawności/

schorzenie specjalne

Maksymalne kwoty dofinansowania do pracownika niepełnosprawnego

znaczny - ze schorzeniem specjalnym

2400 zł

znaczny - bez schorzenia specjalnego

1800 zł

umiarkowany - ze schorzeniem specjalnym

1725 zł

umiarkowany - bez schorzenia specjalnego

1125 zł

lekki - ze schorzeniem specjalnym

1050 zł

lekki - bez schorzenia specjalnego

450 zł

 

 Źródło: http://www.pfron.org.pl/pl/aktualnosci-sodir 

opr .M. Maciaszek

Efekt zachęty

Pracodawca aby uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń na pracownika niepełnosprawnego z PFRON musi spełnić jeden z podstawowych warunków tzw. efekt zachęty.

Są dwie metody jego ustalania:

- metoda ilościowa

- metoda jakościowa

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji(UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014, oraz ustawy z 29 sierpnia 2014r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zmodyfikowano sposób wyliczenia metodą ilościową. Od stycznia 2015 r. zostało to uproszczone. Ilościowy efekt zachęty na nowo zatrudnionego niepełnosprawnego pracownika zależy tylko od wzrostu zatrudnienia ogółem, do grudnia 2014 r. konieczny był jednoczesny wzrost zatrudnienia ogółem i wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych.

 

Ustalenie efektu zachęty metodą jakościową pozostaje bez zmian, czyli jak do tej pory spełnienie efektu zachęty metodą jakościową następuje w momencie, gdy nowo zatrudniony pracownik niepełnosprawny zostanie przyjęty do pracy na miejsce innego pracownika, jeśli umowa z tym pracownikiem uległa rozwiązaniu:

1) wskutek zwolnienia dyscyplinarnego w związku z naruszeniem przez niego podstawowych obowiązków,

2) za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika,

3) na mocy porozumienia stron,

4) wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy,

5) z upływem czasu, na który została zawarta,

6) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

 

Źródło: Rzeczpospolita

opr. M.Maciaszek

Wpłaty obowiązkowe na PFRON w 2015 r.

Nadal zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy o rehabilitacji, pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, którzy nie osiągają wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 procent muszą dokonywać wpłat na Fundusz w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Wydział Wpłat Obowiązkowych współpracuje z jednostkami ZUS co skutkuje wyszukiwaniem pracodawców osiągających stan zatrudnienia 25 osób, uchylających się od rejestracji w PFRON
i dokonywania  obowiązkowych wpłat  na PFRON.

 Źródło: Rzeczpospolita

opr. M. Maciaszek