biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Aktualności Kadry / ZUS

Wróć

Kwiecień 2012


Składki urlopowe za pracowników delegowanych do krajów UE

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo, które deleguje pracowników na własny rachunek i pod swoim kierownictwem na terytorium państwa UE, w ramach umowy zawartej między przedsiębiorstwem delegującym a odbiorcą usług, działającym w danym państwie UE, o ile istnieje stosunek pracy pomiędzy przedsiębiorstwem delegującym (firmą polską) a pracownikiem w ciągu okresu delegowania, znajduje zastosowanie dyrektywa 96/71/WE dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

W takim przypadku wobec pracowników delegowanych stosuje się minimalne warunki zatrudnienia, obowiązujące w państwie oddelegowania, o ile są one bardziej korzystne niż warunki polskie, m.in. w zakresie:

» maksymalnego okresu pracy i minimalnego okresu wypoczynku,

» minimalnego wymiaru płatnych urlopów wypoczynkowych,

» minimalnych stawek płacy (w tym stawek za nadgodziny),

» warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

            W niektórych państwach jak np. w Niemczech i Austrii ponadto tworzy się tzw. kasy urlopowe, do których firmy zwłaszcza budowlane zobowiązane są odprowadzać składki urlopowe. Celem takiego postępowania jest zabezpieczenie roszczeń urlopowych pracowników, a także ochrona pracodawców przed nadmiernym obciążeniem związanym ze specyfiką branży, w której ponad połowa zatrudnionych nie pracuje przez cały rok. Według niemieckiej ustawy urlopowej pracownik ma prawo do pełnego rocznego urlopu, jeżeli przepracował co najmniej sześć miesięcy w jednym zakładzie. Z uwagi na ciągłe zmiany personalne w firmach budowlanych oraz niepewność zatrudnienia często dochodzi do sytuacji, w której pracownik nie mógłby wykorzystać nieprzerwanego urlopu, a pracodawca ryzykowałby, że już po sześciomiesięcznym zatrudnieniu należy pracownikowi udzielić pełnego urlopu rocznego z odpowiednim wynagrodzeniem. Aby temu zapobiec, przedsiębiorstwa budowlane są zobowiązane do wpłacania składek urlopowych, które to są przeznaczane na finansowanie roszczeń pracowniczych z tytułu urlopu.

            Wynagrodzenia wypłacane przez zagraniczne kasy urlopowe polskim pracownikom delegowanym za granicę są potrącane o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne finansowane przez ubezpieczonego i przekazywane do odpowiedniego ZUS po spełnieniu wymogów formalnych. W praktyce składki te często znajdują się na zagranicznych kontach    i „czekają do wyjaśnienia”. W momencie otrzymania przez stronę niemiecką bądź austriacką wymaganych przez siebie informacji są przekazywane stronie polskiej. Ponadto pracodawca jako płatnik zobowiązany jest opłacić od wyżej wspomnianego wynagrodzenia należne składki na ubezpieczenia społeczne.

ZUS skutecznie ściga nieuczciwych przedsiębiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestrzega przed fikcyjnym zatrudnieniem polskich przedsiębiorców za granicą tylko po to, aby zaoszczędzić na składkach w Polsce. Na podstawie tych samych unijnych przepisów, które zwalniają z płacenia składek w sytuacji ubezpieczenia w innym państwie UE, ZUS może wykrywać sprawców nadużyć. Dzieje się tak za sprawą rozporządzenia 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które to reguluje zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym w różnych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Dają one możliwość kontaktowania się ZUS z instytucjami ubezpieczeniowymi innych państw UE. Zgodnie z wyżej wspomnianym rozporządzeniem dla celów ubezpieczenia znaczenie ma miejsce faktycznego zamieszkania takiego przedsiębiorcy, a także to gdzie wykonuje większość swoich zajęć. W razie wykrycia próby uniknięcia obowiązku zapłaty składek w Polsce ZUS nałoży na nieuczciwego przedsiębiorcę obowiązek zapłaty zaległości wraz z odsetkami. Może także wymierzyć opłatę dodatkową do wysokości 100% zaległych składek. Należności powyższe ZUS  ściąga do 5 lat wstecz.

(źródło: Rzeczpospolita )

Przedsiębiorcy wolą płacić składki za granicą

Obecnie coraz częściej przedsiębiorcy w Polsce korzystają z oferty tzw. optymalizacji ZUS. Mechanizm jej polega na tym, że osoba prowadząca działalność gospodarczą w Polsce rejestrowana jest jako pracownik w Wielkiej Brytanii, na Słowacji czy Litwie. Najczęściej jest to firma reklamowa, dla której pracę można prowadzić w całej UE. W ramach zatrudnienia zagraniczny pracodawca formalnie odprowadza składki ubezpieczeniowe do brytyjskiego systemu, co zwalnia polskiego przedsiębiorcę z konieczności odprowadzania składek w kraju. Istnieje jednak ryzyko takiego procederu, gdyż przy masowej ucieczce Polaków do brytyjskiego systemu i rosnących wypłat z tego tytułu można się spodziewać kontroli zawartych umów o pracę przez Polaków. Wówczas prawda o fikcyjnym zarobku może wyjść na jaw. Ponadto korzyści wynikające z pozornego zatrudnienia są też ścigane przez polskiego fiskusa. Należy mieć także na uwadze fakt, iż w sytuacji wykrycia fikcyjnego zatrudnienia brytyjski ZUS może nie uwzględnić w przyszłości okresów opłacania składek do świadczeń emerytalnych.