biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Aktualności Kadry / ZUS

Wróć

Grudzień 2011


Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy.

Zgodnie z informacją opublikowaną 28 listopada 2011r. na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy www.pip.gov.pl , w przyszłym roku PIP zamierza przeprowadzić ok. 88 tys. kontroli oraz wystąpić z działaniami prewencyjnymi do blisko 200 tys. małych  i średnich firm. W ramach zadań przeprowadzony zostanie ostatni etap programu koncentrującego się na poprawie bezpieczeństwa w branżach i zakładach o największej skali zagrożeń zawodowych. Działania kontrolno-prewencyjne PIP obejmą przede wszystkim budownictwo. Chodzi o kontrolę robót na wysokości i prac ziemnych, które są związane z największymi zagrożeniami wypadkowymi. Pod okiem PIP znajdą się też firmy transportowe. Kontrole obejmą czas jazdy i postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku kierowców, a także przestrzeganie norm czasu pracy.

Zmiany w wydawaniu świadectwa pracy.

Od 7 grudnia br. obowiązuje nowy tryb wydawania świadectwa pracy. Wprowadza go rozporządzenie z 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 251, poz. 1509). Zmiany w treści świadectwa są konsekwencją zmian w art. 97 Kodeku pracy, obowiązujących od 21 marca 2011 r. Zgodnie z nowym § 1a rozporządzenia, świadectwo pracy wydawane jest w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca wydaje je w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie. Pracodawca nie musi wydawać świadectwa pracy pracownikowi zatrudnionemu na kilka umów terminowych, zawartych bezpośrednio po sobie w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.

Dodatkowy urlop macierzyński i ojcowski w 2012r.

Z początkiem przyszłego roku zmianie ulegną wymiary urlopów związane z rodzicielstwem. W przeciwieństwie do podstawowego urlopu macierzyńskiego, który jest obligatoryjny dla matki i wynosi 140 dni, dodatkowy urlop macierzyński jest przywilejem pracującego rodzica naturalnego lub adopcyjnego. To on decyduje o tym, czy zechce z niego skorzystać. Od 1 stycznia 2012r. dodatkowy urlop macierzyński wzrośnie z 2 do 4 tygodni. Ponadto zmianie ulegnie również wymiar urlopu ojcowskiego, który również jest przywilejem pracującego taty a nie obowiązkiem. Wymiar tego urlopu wzrośnie do 2 tygodni.

Zmiany w czasie pracy osób niepełnosprawnych w 2012r.

Nowy rok przyniesie duże zmiany w zakresie czasu pracy osób zatrudnionych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Od 1 stycznia 2012r. znowelizowana ustawa z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011r. nr 127, poz.721 ze zm. ) wprowadza zmianę dotyczącą czasu pracy zgodnie z którą wszystkie osoby niepełnosprawne także o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosparwności będą pracować 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu. Krócej tj. maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo będą pracowały tylko wtedy, gdy lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników a w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego od 01.01.2012r.

W 2012r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe od obecnego o 114,00 zł i wyniesie 1500,00 zł brutto miesięcznie dla pełnego etatu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 września 2011r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012r. ( Dz.U. nr 192, poz.1141 ). W związku z tym dla osób w pierwszym roku pracy wynagrodzenie minimalne wyniesie 1200,00 zł brutto miesięcznie tj. 80% minimalnego wynagrodzenia. Podniesienie płacy minimalnej ma wpływ na zmianę innych stawek m.in. dodatku za pracę w porze nocnej, kwoty wolnej od potrąceń czy ulgowych składek dla początkujących przedsiębiorców.