biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Aktualności Podatkowe

Wróć

Październik 2012


Nowy termin wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc roku podatkowego

Rok 2012 przyniósł wszystkim przedsiębiorcom zmiany dotyczące opłacania zaliczki na podatek dochodowy za ostatni miesiąc czy też kwartał roku podatkowego, o czym warto pamiętać już teraz planując wydatki na przełomie lat podatkowych (zmiana dotyczy zarówno zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i prawnych).

Do tej pory zaliczka ta była w przypadku PIT opłacana do dnia 20 grudnia w wysokości podwójnej zaliczki za miesiąc listopad, a w przypadku CIT zaliczka za ostatni miesiąc była uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego.

Po zmianach wprowadzonych ustawą, zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.

W świetle powyższych zmian, przedsiębiorcy nie będą mieli tak szerokiej możliwości, jak do tej pory, obniżania zaliczki za grudzień poprzez planowanie podatkowe polegające na maksymalizacji kosztów uzyskania przychodów w miesiącu listopadzie. Z drugiej strony będzie to wpływać na odciążenie budżetu przedsiębiorców zmuszonych przed rokiem 2012 opłacać zaliczkę w podwójnej wysokości w grudniu.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku sporządzenia spisu z natury na ostatni dzień roku oraz o dokonaniu wyceny najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury.

Limity podatkowe w 2013 r. będą niższe

Status małego podatnika VAT, PIT i CIT w 2013 r. będą mieć przedsiębiorcy, których roczny przychód ze sprzedaży nie przekroczy 4 922 000 zł. Obecnie limit ten wynosi 5 324 000 tys. zł.

Obliczenie limitów podatkowych kwot euro na złotówki opiera się na średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego rok na który mają być wyliczone limity. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP 1 października 2012 r. wyniósł 4,1020 zł (Tabela nr 190/A/NBP/2012).

Z uwagi na niski kurs euro limity podatkowe od nowego roku będą niższe niż obowiązujące.

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, gdy ich wartość początkowa w roku podatkowym w którym zostały wprowadzone do ewidencji nie przekracza równowartości 50 tys. euro. W 2013 roku limit ten będzie wynosił 205 tys. zł, a zatem o 17 tys. zł mniej niż obecnie.

Niższe będą również limity przychodów uprawniające do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2013 r. ryczałt będą mogli płacić podatnicy, którzy w tym roku uzyskują przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 615.300 zł. Limit ten dotyczy również przychodów wszystkich wspólników spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych.

Kwartalny sposób rozliczania ryczałtu w następnym roku stosować będą mogli wyłącznie podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekraczają 102.550 zł.

Nowe przepisy w sprawie warunków technicznych dla kas fiskalnych

Resort gospodarki przygotował projekt przepisów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Na paragonie fiskalnym na żądanie kupującego będzie musiał się znaleźć numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy.

Obecnie wymogi techniczne dla kas fiskalnych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.). Resort gospodarki chcąc zabezpieczyć ewidencjonowanie danych przygotował niniejszy projekt.

W projekcie przewidziano wprowadzenie nowych szczegółowych kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Istotną zmianą w stosunku do rozporządzenia MF jest wydłużenie okresu ważności potwierdzenia z 3 do 4 lat.

Zgodnie z projektem paragon powinien zawierać wyraźne oznaczenie "paragon fiskalny". Na żądanie kupującego paragon będzie musiał zawierać NIP nabywcy.

Kasa rejestrująca będzie musiała posiadać zegar wskazujący datę i czas. Określono również wymagania dotyczące zabezpieczenia zegara kasy, tak aby uniemożliwić modyfikowanie danych zapisywanych w pamięci fiskalnej.

W myśl nowych przepisów obudowa modułu fiskalnego kasy bez programu aplikacyjnego będzie musiała być zabezpieczona plombą zakładaną przez producenta kas. Ponadto kasa zawierała będzie unikatowy numer wprowadzany do jej pomięci podczas produkcji.

W projekcie określono także jakie dokumenty powinny być dołączone do kasy przy wprowadzaniu jej do obrotu, zakres badań kas oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu z tych badań.

Planowana data wejścia w życie nowych przepisów to 1 kwietnia 2013 roku.

Źródło: http://www.rcl.gov.pl/

Stawki podatku rolnego i leśnego w 2013 r.

W następnym roku stawka podatku leśnego wyniesie 41,01 zł (1 ha lasu), natomiast stawka podatku rolnego 189,65 zł (1 ha gruntu rolnego). W porównaniu do stawek obowiązujących wzrosną one nieznacznie. Z podatku rolnego ustawowo zwolnione są użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.