biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Aktualności Podatkowe

Wróć

Marzec 2012


Co zrobić, gdy nie dostaliśmy PIT-11 lub PIT-8C?

Z końcem lutego minął termin przekazania pracownikowi informacji PIT-11 za 2011 rok. Jak się zachować, gdy podatnik nie dostał PIT-11 lub PIT-8C? Obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego (np. PIT-37) ciąży na pracowniku również wtedy, gdy pracodawca nie wystawił mu PIT-11. Zgodnie z literą prawa, to podatnik, czyli pracownik, odpowiada za wykazanie przychodu w prawidłowej wysokości. Podatnik, który nie otrzyma PIT-11, musi na własną rękę uzyskać informacje o przychodach za dany rok. Jeśli nie rozliczy swojego PIT do końca kwietnia, to będzie narażony na karę skarbową i odsetki podatkowe za zwłokę. Jak informowaliśmy w poprzednich wydaniach broszury, od 2012 r. osoby fizyczne jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług oraz nie są płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika - dla celów podatkowych posługują się jako identyfikatorem podatkowym numerem PESEL (zamiast NIP). Dokumenty dotyczące spraw związanych z urzędem skarbowym warto przechowywać przynajmniej przez kilka lat, ponieważ zazwyczaj służą do celów dowodowych.

Zmiany w podatkach - stan realizacji expose premiera

Rada Ministrów na swojej stronie internetowej zaprezentowała stan realizacji najważniejszych założeń expose premiera na dzień 3 lutego 2012 r.

Zmiany zapowiedziane przez premiera w dużej części dotyczyły podatków. Jak wygląda stan ich realizacji?:

1. Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej - rozwiązania uszczelniające pobór tzw. "podatku Belki" będą obowiązywać od kwietnia 2012 r.

2. Przyjęcie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - planowane przyjęcie przez Radę Ministrów w I kwartale 2012 r. Projekt zakłada m.in.: likwidację ulgi na internet, zmiany w stosowaniu odpisu 50 % kosztów uzyskania przychodów, zmiany w ulgach na dzieci.

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych - planowane przyjęcie przez rząd również w I kwartale 2012 r. Ograniczona zostanie liczba osób uprawnionych do otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

4. Przyjęcie pozostałych zmian w ustawach podatkowych zaplanowano również na I kwartał 2012 r. Zakładane zmiany przewidują m.in. objęcie podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych z działalności rolniczej, zniesienie ceny żyta jako podstawy do ustalania stawki podatku rolnego i wprowadzenie stawki kwotowej, waloryzowanej każdego roku wskaźnikiem inflacji; ograniczenie zwolnień i ulg w związku z objęciem dochodów z działalności rolniczej podatkiem dochodowym.

Rozliczenie roczne

Informację o dochodach (PIT-11, PIT 8C) płatnik miał obowiązek wysłać do końca lutego. Nadszedł więc czas by rozliczyć się za 2011 r. Ministerstwo Finansów ruszyło z akcją „Szybki PIT”, mającą na celu wprowadzenie szeregu ułatwień związanych z wypełnieniem oraz złożeniem rozliczenia rocznego. Na wypełnienie i złożenie zeznania mamy czas do 30 kwietnia 2012 r. Powinniśmy skierować je do urzędu skarbowego właściwego według naszego miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego. Coraz popularniejsze staje się rozliczanie się w formie elektronicznej. To najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 wraz z załącznikami można wysłać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Pozostałe deklaracje można składać w Internecie korzystając z e-podpisu. W przypadku popełnienia błędu w formularzu w ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji. Najprościej zrobić to korzystając z darmowego programu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Aplikacja dostępna jest na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl oraz www.szybkipit.pl. Aby wysłać PIT przez Internet należy przygotować dane takie jak: PESEL, NIP (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika), imię i nazwisko, datę urodzenia, kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2010 r. Zabezpieczają one autentyczność składanej deklaracji. Dowodem złożenia zeznania w tej formie jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które zawiera m.in. datę przyjęcia zeznania przez system e Deklaracje. Zeznanie możemy złożyć także osobiście w urzędzie skarbowym, gdzie otrzymamy potwierdzenie jego złożenia, nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej, wrzucić do „urzędomatu” (specjalne urządzenie do przyjmowania dokumentów podatkowych wydające potwierdzenie ich przyjęcia), które mogą być umieszczone nie tylko w urzędzie skarbowym, ale także w innych miejscach, np. w urzędzie gminy. Wcześniejsze złożenie zeznania nie oznacza konieczności jednoczesnego zapłacenia podatku. Czas na to mamy do końca kwietnia.

Dokument dostawy w prostszej formie – projekt resortu finansów

Jak już informowaliśmy, od dnia 2 stycznia 2012 roku wyroby węglowe podlegają opodatkowaniu akcyzą na zasadach ogólnych, jednakże przewidziano szereg zwolnień, m. in. dla tzw. pośredniczących podmiotów węglowych. Dowodem warunkującym zwolnienie z podatku akcyzowego jest dokument dostawy. Aby uzyskać zwolnienie, podmiot zużywający węgiel lub koks jest zobowiązany wskazać w dokumencie dostawy, na jaki cel ten wyrób zużyje i podpisać dokument przy odbiorze towaru. W związku z licznymi niejasnościami i problemami dotyczącymi wypełniania i obiegu dokumentów dostawy, Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace nad stworzeniem uproszczonej formy dokumentów dostawy, wystawianych w dwóch, a nie jak dotychczas w czterech egzemplarzach. Dokument będzie można stosować w przypadku sprzedaży przez pośredniczący podmiot węglowy podmiotowi korzystającymi ze zwolnienia z akcyzy wyrobów węglowych w ilości nieprzekraczającej 100 kg jednorazowo, wyłącznie gdy odbiór towarów następuje bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego. Jeden egzemplarz dokumentu dostawy będzie przeznaczony dla podmiotu nabywającego wyroby węglowe, a drugi dla pośredniczącego podmiotu węglowego sprzedającego te wyroby. Taka forma dokumentu dostawy ma być stosowana w przypadku transakcji, których podmiotem są przede wszystkim gospodarstwa domowe. Zgodnie z projektem uproszczony dokument dostawy będzie mógł być stosowany również w przypadku sprzedaży przez pośredniczący podmiot węglowy podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych w ilości większej niż 100kg, a nie przekraczającej 10000 kg jednorazowo, gdy odbiór wyrobów nastąpi bezpośrednio od sprzedającego i została wystawiona faktura VAT. Proponowane zmiany zostały przedstawione przez Ministerstwo Finansów w projekcie rozporządzenia, w którym określono także wzór dokumentu dostawy dla wyrobów węglowych w formie uproszczonej.