biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Aktualności Podatkowe

Wróć

Lipiec 2011


Powstała Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wójtowie, Burmistrzowie przestają być organami ewidencyjnymi przedsiębiorców. W miejsce gminnych ewidencji działalności gospodarczej powstaje Centralna Ewidencja i Identyfikacja Działalności Gospodarczej. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wniosek może złożyć elektronicznie podpisując za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Istnieje możliwość złożenia wniosku bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego i rejestracji w systemie. Wówczas w ciągu 7 dni od wygenerowania wniosku w systemie należy udać się do Urzędu Gminy w celu potwierdzenia tożsamości.

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Nie ma  obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku.

Nowe zasady rejestracji działalności gospodarczej wprowadzone zostały ustawą z dn 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców .

Od 1 lipca przedsiębiorcy będą musieli sprawdzać swoich zagranicznych kontrahentów.

Rozporządzenie Rady UE 282/2011, które zacznie obowiązywać 1 lipca, wprowadza restrykcyjne zasady weryfikacji kontrahentów pod kątem zastosowania przepisów o opodatkowaniu usług w miejscu siedziby usługobiorcy. Na czym będzie polegać ta weryfikacja? Obecnie podatnik świadczący usługę na rzecz podatnika zagranicznego opodatkowaną w miejscu siedziby usługobiorcy powinien upewnić się, że usługobiorca faktycznie jest podatnikiem. Jednak brak jest przepisów dotyczących zakresu i sposobu weryfikacji. Od 1 lipca usługodawca będzie miał obowiązek weryfikowania statusu swojego klienta w sposób szczegółowy. W przypadku podmiotów z UE podatnik powinien żądać numeru VAT. Jeśli kontrahent nie poda numeru i nie wskaże w inny sposób na swój status podatnika, usługodawca może uznać, że świadczy usługę na rzecz niepodatnika i w konsekwencji opodatkować usługę, stosując stawkę krajową. Jeśli podatnik uzyska od kontrahenta jego numer VAT, powinien zweryfikować jego poprawność oraz upewnić się, że jest on wydany temu podatnikowi, który się nim posługuje przez sprawdzenie, czy numer VAT jest przypisany do nazwy i adresu podatnika.