biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Aktualności Podatkowe

Wróć

Grudzień 2011


Zmiana terminu na złożenie deklaracji od nieruchomości.

W roku 2012 podatnicy będą mieli więcej czasu na złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości. Zgodnie ze zmianą wprowadzoną ustawą z dn. 16 września 2011 roku o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, przedsiębiorca ma obowiązek złożyć do dnia 31 stycznia deklarację na podatek od nieruchomości organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Dotychczas termin upływał w dniu 15 stycznia.

W roku 2012 podatnicy będą mieli więcej czasu na złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości. Zgodnie ze zmianą wprowadzoną ustawą z dn. 16 września 2011 roku o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, przedsiębiorca ma obowiązek złożyć do dnia 31 stycznia deklarację na podatek od nieruchomości organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Dotychczas termin upływał w dniu 15 stycznia.

Ogólne interpretacje podatkowe.

Od dnia 1 stycznia 2012 roku Minister Finansów zobowiązany będzie do wydawania ogólnych interpretacji podatkowych również na wniosek podatnika. Dotychczas Minister mógł wydawać interpretacje ogólne jedynie z urzędu w przypadkach gdy zauważał niejednolite stosowanie prawa przez organy podatkowe. Minister bardzo rzadko korzystał z tej możliwości. Od nowego roku interpretacja taką minister będzie mógł wydać na wniosek. We wniosku będzie trzeba wskazać : „ na  niejednolite stosowanie przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych stanach faktycznych, oraz w takich samych stanach prawnych.

Opodatkowanie akcyzą zużycia węgla i koksu.

Zgodnie z dodanym do ustawy o podatku akcyzowym art. 9a. obowiązek podatkowy w akcyzie od węgla i koksu powstaje również w momencie gdy węgiel lub koks zostanie zużyty na cele inne niż przewidziano w zwolnieniu ( w art. 31 a ) .  Ustawa wprowadzająca zmiany w podatku akcyzowym nie przewiduje żadnych przepisów przejściowych. W związku z tym, zgodnie z informacjami uzyskiwanymi w urzędzie celnym,  od 02 stycznia 2012 roku opodatkowaniu akcyzą będzie podlegał ten podmiot któremu nie przysługuje  żadne zwolnienie od akcyzy, który jednocześnie posiada zapasy węgla nabyte przed końcem 2011 roku, i zużyje je w nowym roku na cele opałowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Obowiązek podatkowy będzie powstawał w miarę zużywania wyrobów węglowych. Z informacji tych wynika, że każdy przedsiębiorca posiadający zapasy węgla powinien się zarejestrować jako podatnik akcyzy  w urzędzie celnym i od nowego roku składać deklaracje na podatek akcyzowy.

Ewidencja działalności gospodarczej.

Od nowego roku Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej będzie jedynym urzędowo ważnym rejestrem działalności gospodarczej. W dniu 31 grudnia 2011 upłynie termin do którego urzędy gmin miały czas na przeniesienie wszystkich wpisów przedsiębiorców do centralnej ewidencji. Jak podaje Rzeczpospolita niewiele ponad połowa danych przedsiębiorców została tam przeniesiona. Ministerstwo nie przewidziało, że aby przenieść wpis do CEIDG gmina musi posiadać wszystkie informacje wymagane przez nowe formularze CEIDG. Jest ich znacznie więcej niż informacji których żądano przy wydawaniu wpisów do ewidencji gminnych. Od 1 stycznia 2012 roku wielu przedsiębiorców nie będzie miało możliwości uzyskania zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli nie znajdą się w CEIDG,  nie otrzymają również zaświadczenia z urzędu gminy.

Zmiany w podatku akcyzowym.

W dniu 02 stycznia 2012 przestaje obowiązywać ogólne zwolnienie  od akcyzy węgla i koksu, przeznaczonych do celów opałowych. Zmiana ta ma bardzo istotne znaczenie dla podmiotów zajmujących się sprzedażą węgla i koksu jak i dla przedsiębiorców zużywających węgiel i koks.

W ustawie z dn. 6 grudnia 2008 r. zmienionej z dniem 2 stycznia 2012 przewidziano szereg zwolnień od akcyzy dla węgla i koksu. Między innymi zwolnienie dotyczy węgla i koksu zużywanego przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, podmioty systemu oświaty, podmioty lecznicze itp. Do dokonywania obrotu węglem i koksem podlegającym zwolnieniu będą uprawnione podmioty zwane  „pośredniczącymi podmiotami węglowymi”. Podmioty te będą miały obowiązek dokumentować każdą  dostawę węgla i koksu dokumentem dostawy, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Finansów. Na dokumencie tym każdorazowo odbiorca musi potwierdzić odbiór dostarczonego węgla i koksu z oświadczeniem że zużyje go na cele zwolnione z akcyzy.