biuro rachunkowe bochnia biuro rachunkowe kraków Księgowość Doradca podatkowy Kraków biuro doradcy podatkowego

Aktualności

Podatki

Od 1 stycznia 2015 roku zmienił się art. 27f ustawy o PIT, w którym...

Kadry / ZUS

Obowiązkowa dokumentacja BHP Szkolenie wstępne BHP Szkolenie okresowe...

Wypełnij formularz lub zadzwoń
podaj interesujący Cię temat
rozmowy.

14 614 99 20, fax 14 612 51 05

biuro rachunkowe Kraków Bochnia Biuro rachunkowe Kraków biuro doradcy podatkowego biuro-mp, Małgorzata Piszczek biuro rachunkowe Bochnia

Cennik

Płace, Kadry, ZUS

Lp. Określenie usługi Cena netto
1. Sporządzenia listy płac, rozliczenie ZUS,   sporządzenie deklaracji Pit-4 30 zł za jednego pracownika
2. Sporządzenie listy płac, rozliczenie ZUS pracownika  oddelegowanego do pracy poza granicami kraju ( podlegającego ubezpieczeniu ZUS w Polsce) 60 zł za jednego pracownika
3. Obsługa kadrowa 15 zł za jednego pracownika
4. Rozliczenie ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą( w tym sporządzenie i wysłanie deklaracji do ZUS) 30 zł
5. Sporządzenie standardowej umowy o pracę, świadectwa pracy* 30 zł
5. Zgłoszenie /wyrejestrowanie ZUS osoby ubezpieczonej* 30 zł
6. Sporządzenie wniosku do zasiłku rodzinnego* 50 zł
7. Wypełnienie druku Z-3 lub Z-3a (do zasiłku chorobowego)* 50 zł
8. Sporządzenie wniosku do ZUS o przywrócenie terminu do ubezpieczenia chorobowego 50 zł
9. Sporządzenia wniosku o refundację wynagrodzenia pracownika młodocianego 30 zł za jednego pracownika
10. Sporządzenia wniosku o refundację wynagrodzenia pracownika młodocianego 30 zł za jednego pracownika za miesiąc
11. Sporządzenie wniosku o refundację kosztów zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego* 50 zł
12. Sporządzenie wniosku o zwrot kosztów ubezpieczenia ZUS przedsiębiorcy niepełnosprawnego 50 zł
13. Rozliczenie delegacji pracowniczej krajowej 30 zł
14. Rozliczenie delegacji pracowniczej zagranicznej 40 zł
15. Inne usługi z zakresu obsługi kadrowo-placowej Rozliczenie wg czasochłonności 80 zł /godz
* poz. 4 do 7 – dotyczą sytuacji gdy klient nie korzysta z usługi  obsługi kadrowej.
* poz. 10 - cena dla klientów korzystających z usługi płace/ZUS

Doradztwo podatkowe / księgowość

Lp. Określenie usługi Cena netto
1. Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (łącznie z ewidencją VAT)* Od 250 do 1200 zł
2. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb ryczałtu od przychodów (łącznie z ewidencją VAT)* Od 200 do 500 zł
3. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów ( bez ewidencji VAT)* Od 200 do 600 zł
4. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb ryczałtu od przychodów (bez ewidencji VAT)* Od 150 do 250 zł
5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych* Od 1000 do 8000 zł
6. Porady z zakresu prawa podatkowego 150 zł za godzinę
7. Pisemne opinie z zakresu prawa podatkowego Od 400 zł
8. Sporządzenie zeznania rocznego PIT 36, PIT 37, PIT 37 L 60 zł
9. Sporządzenie innych deklaracji, zeznań od 60 zł
10. Sporządzenie sprawozdania statystycznego na podstawie danych zawartych w księgach Od 100 do 250 zł
11. Sporządzenie dodatkowego sprawozdania finansowego 150 zł
12. Inne usługi z zakresu doradztwa podatkowego takie jak reprezentacja w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli skarbowej, sporządzanie odwołań od decyzji, skarg do sądu itp. Ustalana indywidualnie w umowie z klientem
* poz. 1-5  Cena ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta. Uzależniona jest od rozmiaru prowadzonej działalności, jej rodzaju, czasochłonności usługi. Usługa prowadzenia ksiąg obejmuje swym zakresem doradztwo podatkowe, w tym reprezentację klienta przed organami podatkowymi.